Autoren Nalewajska Lilianna 
Titel Trwała ruina w Drzewicy 
Informationen w: "Spotkania z Zabytkami", 07/2002 
Verlag  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Stadt / Jahr Warszawa - 2002
ISBN ISSN 0137-222X