Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.3. Województwo krakowskie, Powiat brzeski 
Informationen pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Verlag  Państwowy Instytut Sztuki 
Stadt / Jahr Warszawa - 1951
ISBN