Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.II, Zesz.7. Województwo łódzkie, Powiat piotrkowski 
Informationen pod red. Jerzego Z. Łozińskiego 
Verlag  Państwowy Instytut Sztuki 
Stadt / Jahr Warszawa - 1953
ISBN