Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.XI, Zesz.17. Dawne województwo bydgoskie, Tuchola i okolice 
Informationen pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 
Verlag  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Stadt / Jahr Warszawa - 1979
ISBN