Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.14. Województwo katowickie, Powiat wodzisławski 
Informationen pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Verlag  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Stadt / Jahr Warszawa - 1960
ISBN