Autoren  
Titel Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy  
Informationen opracował Waldemar Bukowski 
Verlag  BIBLIOTEKA KÓRNICKA 
Stadt / Jahr Kórnik - 1999
ISBN 83-85213-26-0