Autoren  
Titel Jasnogórski poczet królów i książąt polskich 
Informationen Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddział w Częstochowie 
Verlag  Wydawnictwo Spółdzielcze  
Stadt / Jahr Warszawa  - 1990
ISBN