Autoren  
Titel Dzieje Warmii i Mazur w wypisach 
Informationen opracował Stanisław Szostakowski 
Verlag  Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 
Stadt / Jahr Warszawa - 1964
ISBN