Autoren  
Titel Dzieje Końskowoli 
Informationen pod red. Ryszarda Szczygła 
Verlag  Końskowolskie Towarzystwo Regionalne 
Stadt / Jahr Lublin - 1988
ISBN