Autoren Ruszkowska Urszula 
Titel Chełm - Bieławin. U źródeł miasta 
Informationen w: Badania archeologiczne o początkach historii Chełma, praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły 
Verlag  Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Lublinie 
Stadt / Jahr Lublin - 2002
ISBN 83-918084-0-8