Autoren  
Titel Dzieje Płocka 
Informationen pod red. Aleksandra Gieysztora 
Verlag  Towarzystwo Naukowe Płockie 
Stadt / Jahr Płock - 1979
ISBN