Autoren  
Titel Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego 
Informationen pod red. Bohdana Baranowskiego 
Verlag  Wydawnictwo £ódzkie, staraniem Towarzystwa Przyjació³ im. Piotrkowa Trybunalskiego 
Stadt / Jahr £ód¼ - 1989
ISBN