Autoren Kalina Dariusz 
Titel Dzieje i Zabytki Małych Ojczyzn 
Informationen Tom 1: Gmina Sobków 
Verlag  Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach 
Stadt / Jahr Kielce - 2002
ISBN ISBN 83-88912-20-8