Autoren  
Titel Pyzdry. Przemiany przestrzenne i funkcjonalne 
Informationen praca zbiorowa pod kierunkiem Hanki Zaniewskiej 
Verlag  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Stadt / Jahr Warszawa - 1987
ISBN ISBN 83-85002-30-8