Autoren Sawicki Tomasz 
Titel Z badań nad zamkiem książęcym na Górze Lecha w Gnieźnie 
Informationen w: "Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty, nowe interpretacje" 
Verlag  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
Stadt / Jahr Poznań - 2001
ISBN ISBN 83-7063-276-9