Autoren Chyczewska Alina 
Titel W kręgu mecenatu Tytusa Działyńskiego. Dokumenty prac koncepcyjnych nad przebudową Zamku Kórnickiego 
Informationen w: Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXVII Nr 1. 
Verlag  Instytut Sztuki PAN 
Stadt / Jahr Warszawa - 1965
ISBN