Autoren  
Titel Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego 
Informationen Materiały z sesji naukowej Kielce 20 IX 1997. Redakcja naukowa: Leszek Kajzer 
Verlag  Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach 
Stadt / Jahr Kielce - 1997
ISBN ISBN 83-901551-8-4