Autoren Zygmunt Kwiatkowski 
Titel Legendy i duchy zamku golubskiego 
Informationen  
Verlag  Zarząd Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu 
Stadt / Jahr Golub-Dobrzyń - 2000
ISBN