Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.11. Województwo krakowskie, powiat nowotarski 
Informationen pod red. doc. dra. Jerzego Szablowskiego 
Verlag  Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Stadt / Jahr Warszawa - 1951
ISBN