Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.18. Województwo poznańskie, powiat trzcianecki 
Informationen pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej. 
Verlag  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Stadt / Jahr Warszawa - 1966
ISBN