Autoren  
Titel Oporów - Stan badań 
Informationen red. naczelny: Kin-Rzymkowska Grażyna 
Verlag  Muzeum Zamek w Oporowie 
Stadt / Jahr Oporów - 2000
ISBN