Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VII, Zesz.11. Województwo opolskie, miasto Opole i powiat opolski 
Informationen pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 
Verlag  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Stadt / Jahr Warszawa - 1968
ISBN