Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VII, Zesz.13. Województwo opolskie, powiat raciborski 
Informationen pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego. 
Verlag  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Stadt / Jahr Warszawa - 1967
ISBN