Autoren Kajzer Leszek 
Titel Budownictwo obronne Ziemi Łęczyckiej 
Informationen (w:) Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXXIX Nr 3. 
Verlag  Instytut Sztuki PAN 
Stadt / Jahr Warszawa - 1977
ISBN