Autoren Kurzątkowski Mieczysław. 
Titel Rezydencje obronne w Krupem i Sielcu - rówieśniczki Zamościa 
Informationen (w:) Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXX Nr 4. 
Verlag  Instytut Sztuki PAN 
Stadt / Jahr Warszawa - 1968
ISBN