Autoren Muzolf Błażej 
Titel Średniowieczny zamek książęcy w Rybniku, wojewodztwo katowickie 
Informationen w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku 
Verlag  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 
Stadt / Jahr Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-10-1