Autoren Rozwałka Andrzej, Stasiak Marek, Niedźwiadek Rafał 
Titel Lublin wczesnośredniowieczny 
Informationen  
Verlag  Trio 
Stadt / Jahr Lublin - 2006
ISBN 83-7436-054-8