Autoren  
Titel Gromnik - z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu 
Informationen pod red. Krzysztofa Jaworskiego i Aleksandry Pankiewicz 
Verlag  Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego 
Stadt / Jahr Wroc³aw - 2007
ISBN ISBN 978-83-921090-7-5