Autoren Hadamik Czesław 
Titel Wyniki badań wykopaliskowych na tzw. strażnicy z późnego średniowiecza (stanowisko 1) w Łutowcu, województwo śląskie 
Informationen w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 
Verlag  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Stadt / Jahr Katowice - 2007
ISBN ISBN 978-83-85871-52-1