Autoren Romanow Jerzy 
Titel Wyniki badań sondażowych w zespole zamkowo-pałacowym w Strzelcach Opolskich, województwo opolskie 
Informationen w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 
Verlag  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Stadt / Jahr Katowice - 2007
ISBN ISBN 978-83-85871-52-1