Autoren Hadamik Czesław 
Titel Wyniki archeologicznych badań sondażowych na tzw. strażnicy z późnego średniowiecza (stanowisko 1) w Łutowcu, województwo śląskie 
Informationen w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Verlag  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Stadt / Jahr Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9