Autoren Romanow Jerzy 
Titel Wyniki nadzorów i ratowniczych badań archeologicznych na wschodnim podzamczu zamku w Kędzierzynie-KoĽlu, województwo opolskie 
Informationen w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Verlag  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Stadt / Jahr Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9