Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.8. Województwo poznańskie, Powiat koniński 
Informationen pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Verlag  Państwowy Instytut Sztuki 
Stadt / Jahr Warszawa - 1952
ISBN