Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.10. Województwo krakowskie, Powiat nowosądecki 
Informationen pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Verlag  Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Stadt / Jahr Warszawa - 1951
ISBN