Autoren Nierychlewska Anna 
Titel Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych 
Informationen  
Verlag   
Stadt / Jahr  - 2013
ISBN