Autoren Pilch Józef 
Titel Leksykon zabytków architektury Górnego ¦l±ska 
Informationen  
Verlag  Arkady 
Stadt / Jahr Warszawa - 2006
ISBN ISBN 978-83-213-4485-0