Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.7. Województwo katowickie, Powiat kłobucki 
Informationen pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Verlag  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
Stadt / Jahr Warszawa - 1963
ISBN