Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.15. Województwo katowickie, Powiat zawierciański 
Informationen pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Verlag  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
Stadt / Jahr Warszawa - 1962
ISBN