Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankZawieprzyce - Wersja polskaZawieprzyce - esk verze

Schloss in Zawieprzyce

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1. Komorowski Jaros³aw    Zamek nad Wieprzem  
2. Rolska-Boruch Irena    "Domy pañskie" na Lubelszczy¼nie od pó¼nego gotyku do wczesnego baroku  
3. Rolska-Boruch Irena    Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych lubelszczyzn± 1500-1700  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.