Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankWarszawa - Ujazdowski - Wersja polskaWarszawa - Ujazdowski - English version

Schloss in Warszawa - Ujazdowski

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo
Neuen Thread


 
2006-06-24  23:43 • muzeos
To, ¿e Zamek Ujazdowski odbudowano to bardzo dobrze. Ale to, ¿e mie¶ci siê w nim Centrum Sztuki Wspó³czesnej to kompletne nieporozumienie !!! Zamek Ujazdowski powinien byæ - jak proponowa³ kiedy¶ prof.Lorentz - przekazany Muzeum Narodowemu, by mog³o w nim zorganizowaæ muzeum sztuki zdobniczej. Kretyñskie popisy tzw. artystów wspó³czesnych w wazowskiej architekturze to bzdura i hañba i nic wiêcej !
 
2006-06-05  05:40 • ZeroJeden
Nie wiem któremu fragmentowi opisu tak zaciekle zaprzeczasz :) Zamek zosta³ przebudowany zarówno w XVI wieku przez Giovanniego Trevano jak i w XVII wieku przez Tylmana z Gameren.
 
2006-06-05  05:37 • kastell
DO AUTORA STRONY: Zamek Ujazdowski zosta³ przebudowany w stylu barokowym NIE PRZEZ TYLMANA Z GAMEREN tylko GIOVANNI BATISTE TREVANO...
 
2006-01-09  18:09 • DENDI
Ujdzie w t³oku
 
2005-05-21  07:14 • wariatki
oby przydal sie na mature. jest pierwsza w nocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 :(:(
 
2004-12-26  18:37 • kolop
ok!Q!!!!!!1
 
2000-11-24  22:49 • ok
Dobrze, ze jest tak dobrze.
 
2000-11-08  16:05 • Kokos
Zamek na miare XXI wieku.
 
2000-10-26  01:29 • Kind
Jak bylem maly to chodzilem po okolicy z moim tata. Bylo fajnie
 
2000-10-20  21:54 • Lato
Jest jednym z najnowszych zamkow w Polsce.... (odbudowany).

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.