Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankSantok - Wersja polska

Schloss in Santok

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo
Neuen Thread


 
2004-02-17  15:31 • Arkadiusz ze ¦cinawy
Piêknie po³o¿ona miejscowo¶æ - w wide³kach Noteci i Warty. I to nie prawda, ¿e Noteæ wpada do Warty, bo to Warta wpada do Noteci!!!!! Obecnie gród zrekonstruowany dla potrzeb turniejów rycerskich. Niegdy¶ tam bywa³em. Zaiste - przednie imprezy i do Cedynii niedaleko. Arkadiusz ze ¦cinawy.

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.