Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankSanok - Wersja polska

Schloss in Sanok

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo
Neuen Thread


 
2006-05-08  21:40 • Gaga
Zamek w Sanoku jest super. Nie by³am tam jeszcze ale Sanok jest niedalekpo mojej miejscowo¶ci ju¿ nied³ugo siê tam wybiore.Pozdro dla wszystkich
 
2006-05-06  00:50 • stn
podoba mi sien ten zameczek, posiada bogat± kolekcjê ikon najwieksz± w Polsce
 
2006-05-06  00:46 • maciek
³adny zameczek nied³ugo maja zacz±æ rekonstruowaæ boczne skrzyd³o i wie¿ê
 
2004-02-01  08:19 • Bruder
Owa warownya wygl±da solydnye y nale¿a³oby i± wyremontowaæ.

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.