Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankRurka - Wersja polska

Schloss in Rurka

 (Rurka • Rörchen) 

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1.     Pocz±tki zamków w Polsce  
2. Czejarek Roman    Swobnica  
3. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyñski,Stefan.    Zamki w Polsce  
4. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
5. Ko³osowski Przemys³aw, Siemiñska Domonika    Sprawozdanie z badañ archeologiczno-architektonicznych prowadzonych przy kaplicy templariuszy w Rurce w latach 1999-2001  
6. Krassowski Witold    Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski T.2  
7. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
8. Radacki Zbigniew    ¦redniowieczne zamki Pomorza Zachodniego  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.