Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankRacibórz - Wersja polska

Schloss in Racibórz

 (Racibórz • Ratibor) 

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo
Neuen Thread


 
2003-10-12  02:40 • Buri
Zamek piastowski to bardzo zabytkowy zamek. Niedawno znalezli tam prezj¶cie pod Odr±.
 
1998-12-20  20:15 • arkoo
bo to jest moje miasto rodzinne, a po za tym gdyby ten zamek zosta³ zrekonstruowany,to by³by jednym z naj³adniejszych zamków w Polsce (jest to pierwsze gotyckie Palazzo in Forteza w Polsce-1281/1287,niestety w przesz³o¶ci zosta³o powa¿nie zniszczone i dzisiaj wygl±da bardzo nieciekawie, mo¿e za wyjatkiem kaplicy, która jest ewenementem w skali Polski-pierwszy przyk³ad dojrza³ego gotyku o cechach po³udniowo-europejskich, niespotykany w Polsce

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.