Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankPińczów - Wersja polska

Schloss in Pińczów

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1.     Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.III, Zesz.9. Województwo kieleckie, Powiat pińczowski  
2.     Oporów - Stan badań  
3.     Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV-XVIII wieku na terenie dawnego województwa sandomierskiego.  
4.     Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego  
5. Gruszecki Andrzej    Bastionowe zamki w Małopolsce  
6. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyński,Stefan.    Zamki w Polsce  
7. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
8. Kiryk Feliks    Urbanizacja Małopolski - województwo sandomierskie - XIII-XVI wiek  
9. Krassowski Witold    Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski T.3  
10. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
11. Miłobędzki Adam    Zamek w Pińczowie za Myszkowskich. U początków nowożytnej rezydencji w Polsce  
12. Mirowski Roman    Świętokrzyski Album  
13. Moskal Krzysztof    Zamki w dziejach Polski i Słowacji. Tom I - między Wisłą a Hornadem  
14. Paprocki Bogusław    Zabytki architektury w województwie kieleckim  
15. Sypek Agnieszka i Robert    Zamki i warownie ziemi sandomierskiej  
16. Wróblewski Sławomir    Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.