Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankPiekary - Wersja polska

Schloss in Piekary

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo
Neuen Thread


Tytu³ 
2007-01-25  01:01 • 
To nie w porz±dku: nie ma mo¿liwo¶ci przejrzenia zdjêæ umieszczonych w galerii (poza miniaturami). Skoro pobieracie op³atê za dostêp-powinno to dzia³aæ bez zarzutu. To nieuczciwe. Czujê siê oszukany.

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.