Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankKro¶cienko - Wersja polskaKro¶cienko - Èeská verze

Schloss in Kro¶cienko

 (Kro¶cienko • Pieniny • Zameczek b³. Kingi) 

Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo
Neuen Thread


 
2005-06-19  01:32 • jacho
Z zamku niewiele zosta³o, ale warto przyj¶æ dla piêknych widoków i odwiedziæ pieniñski park narodowy.

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.