Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankKrasiewice - Wersja polskaKrasiewice - Èeská verze

Schloss in Krasiewice

 (Krasiewice • Gromnik) 

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo
Neuen Thread


 
2005-08-27  01:19 • matt
Mam powa¿ne w±tpliwo¶ci do tego co przedstawiaj± zdjêcia. Wed³ug mojej skromnej wiedzy s± to ruiny dawnej restauracji, zbudowanej moze ze 100 lat temu i zburzonej w czasie drugiej wojny. Posiada³a ona taras i o¶miok±tn± wie¿ê widokow±. Z pozosta³o¶ci zamku zachowa³ siê jedynie kafel przechowywany w Muzeum Historycznym we Wroc³awiu

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.