Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankJanowiczki - Wersja polskaJanowiczki - Èeská verze

Schloss in Janowiczki

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
2. Leñczyk Gabriel    Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Ma³opolski  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.