Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankBolestraszyce - Wersja polskaBolestraszyce - English versionBolestraszyce - Èeská verze

Schloss in Bolestraszyce

  

Galerie
Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo
Neuen Thread


Tytu³ 
2008-03-19  14:24 • 
Budowla piêkna!!! Jeszcze lepszy jej zarz±dca, który dba nie tylko o budynki ale i o piêkny ogród wokó³!!! Dziêkujê Panu P..... to naprawdê porz±dny cz³owiek. Proszê trzymaæ tak dalej!!!
 
2006-05-19  02:22 • jagoda
zamek jest super jak dla mnie

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.